Konstverk
Skicka e-post till
info@emmabodakonst.nu
Till startsidan
                A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Konstverken som visas på denna sida är endast ett litet urval av konstverk och konstnärer ur vårt omfattande sortiment.
Vill du ha information om ytterligare konstverk eller konstnärer är du välkommen att ringa eller skicka epost!

Klicka på bilden av konstverket för större bild!
A ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ahlberg         
Sten

(as)

Olja 41x33 cm

Olja 46x55 cm

Olja 73x92 cm

Olja 73x92 cm
Andersson      
Arvid

(aa)

Olja 73x92 cm

Olja 46x55 cm

Olja 60x73 cm

Olja 46x55 cm
Asp                
Finn

(af)

Olja 46x38 cm

Olja 33x41 cm

Olja 33x41 cm
B ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bergman      
Karl

(bk)

Olja 45x69 cm

Olja 61x93 cm

Olja 57x97 cm

Olja 52x76 cm
Björnholt      
Björn

(bb)

Olja 80x80 cm

Olja 180x50 cm

Olja 60x60 cm

Olja 30x30 cm
Blomberg      
Bo

(blomberg)

Olja 72x71 cm

Olja 131x69 cm

Olja 67x101 cm

Olja 97x68 cm
Bursell         
Inga

(bi)

Olja 73x60 cm

Olja 73x60 cm

Olja 65x60 cm

Olja 73x60 cm
C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carlsson (TC)                    
Tommy

(ct)

Litografi 45x38 cm

Litografi 54x25 cm

Olja 35x54 cm

Olja 90x120 cm
Caspersson     
Claes

(cc)

Olja 73x60 cm

Olja 60x73 cm

Olja 27x35 cm

Olja 38x46 cm
Cederbank      
Per

(cp)

Olja 65x80 cm

Olja 100x80 cm

Olja 60x60 cm

Skulptur/Olja 43x17 cm
D ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dahl              
Peter

(dp)

Akvarell 27x44 cm

Litografi 40x57 cm

Akvarell 25x28 cm

Litografi 41x57 cm
Draminsky      
Ingrid

(di)

Akvarell 27x44 cm

Olja 30x30 cm

Olja 30x30 cm

Olja 30x30 cm
E ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edelmann        
Yrjö

(ey)

Olja 80x70 cm

Litografi 75x51 cm

Blandteknik 47x34 cm

Litografi 56x39 cm
Ekman          
Emil

(ee)

Olja 82x114 cm
Ekström        
Per

(ep)

Olja 75x120 cm

Olja 60x74 cm

Olja 78x114 cm

Olja 80x116 cm
Erixson         
Sven

(xet)

Olja 26x34 cm

Olja 33x43 cm

Olja 38x46 cm

Akvarell 32x48 cm
F ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Falk           
Hjalmar

(fh)

Akvarell 21x53 cm

Akvarell 23x54 cm

Akvarell 26x56 cm

Akvarell 24x55 cm
Frisk            
Lennart

(fl)

Olja 50x61 cm

Olja 61x80 cm

Olja 60x80 cm
G ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gabring       
Mårten

(gab)

Olja 30x50 cm

Olja 50x100 cm

Olja 41x33 cm

Olja 50x75 cm
Gessle       
Gunilla

(gg)

Olja 90x71 cm

Olja 61x50 cm

Blandteknik 25x18 cm
Gidstam       
Björn

(gb)

Litografi 38x51 cm

Akvarell 19x24 cm

Teckning 25x19 cm
Gröning        
Cecilia

(gc)

Litografi 22x54 cm

Litografi 50x40 cm

Olja 61x50 cm

Litografi 50x40 cm
Gyllerfelt        
Anders

(ga)

Olja 30x35 cm

Olja 30x35 cm

Olja 30x35 cm

Olja 80x80 cm
H ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hafström 
Tomas

(ht)

Olja 116x89 cm

Olja 116x89 cm

Olja 33x30 cm

Olja 55x46 cm
Hald           
Edvard

(he)

Fiskgraal 16 cm

Olja 38x46 cm

Olja 52x61 cm

Fiskgraal 16 cm
Hallström      
Eric

(ehall)

Olja 46x38 cm
Hjortzberg     
Olle

(holle)

Blandteknik 35x31 cm
Hoflund     
Ivan

(hi)

Olja 50x60 cm

Olja 70x100 cm

Olja 50x74 cm
Hullgren    
Oscar

(ho)

Olja 40x51 cm

Olja 41x52 cm

Olja 41x53 cm

Olja 70x93 cm
Hydman
Vallien       
Ulrica

(vuh)

Olja 40x50 cm

Olja 70x50 cm

Olja 81x100 cm

Olja 54x65 cm
Häverö         
Bert-Håge

(hbh)

Olja 50x61 cm

Olja 50x65 cm
Högfeldt       
Robert

(hr)

Olja 50x61 cm

Akvarell 33x38 cm

Akvarell 24x32 cm

Olja 38x46 cm
I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Igelström      
Stefan

(is)

Litografi 59x85 cm

Blandteknik 102x69 cm

Litografi 57x82 cm

Blandteknik 56x74 cm
J ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jensmar            
Ann-Christine

(jac)

Olja 80x100 cm

Olja 50x60 cm

Olja 26x34 cm

Olja 55x46 cm
Jirlow              
Lennart

(jl)

Litografi 39x27 cm

Litografi 58x72 cm

Litografi 38x46 cm

Litografi 50x40 cm
Johansson      
Alf

(ja)

Olja 35x27 cm

Olja 24x22 cm

Olja 24x19 cm

Olja 22x22 cm
Johansson      
Nils-Erik

(jne)

Akvarell 18x27 cm

Akvarell 36x26 cm

Akvarell 47x61 cm

Litografi 70x45 cm
Jonson               
Sven

(js)

Litografi 38x52 cm

Olja 33x41 cm

Olja 22x27 cm
Jonzon               
Stig

(jonstig)

Olja 33x41 cm

Olja 46x55 cm

Olja 14x55 cm

Olja 34x68 cm
Jönsson        
Bror

(jb)

Olja 27x35 cm

Olja 38x46 cm

Olja 41x33 cm

Olja 46x55 cm
K ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kargel         
Axel

(ka)

Olja 25x45 cm

Olja 46x38 cm

Olja 36x53 cm

Olja 29x45 cm
Karlsson       
Egon Lennart

(kel)

Olja 80x60 cm

Olja 38x48 cm

Olja 48x38 cm

Olja 46x55 cm
Karlsson       
Rolf Ingvar

(kri)

Olja 24x19 cm

Olja 55x55 cm

Olja 35x40 cm

Olja 55x55 cm
Kastberg       
Stig

(ks)

Olja 46x50 cm

Olja 32x58 cm

Olja 50x63 cm

Olja 65x54 cm
Konradsson   
Jens

(kjens)

Olja 122x138 cm

Olja 61x61 cm

Olja 62x62 cm

Olja 55x46 cm
L ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laserstein    
Lotte

(lotte)

Olja 48x64 cm

Olja 46x59 cm

Pastell 39x30 cm

Pastell 39x28 cm
Lidberg        
Sven

(lsven)

Litografi 35x27 cm

Olja 24x19 cm

Olja 35x27 cm

Litografi 23x11 cm
Lidqvist      
Arne

(la)

Olja 46x61 cm

Olja 38x55 cm

Olja 61x81 cm
Liljefors      
Lindorm

(ll)

Olja 44x61 cm

Olja 71x90 cm

Olja 80x90 cm

Olja 41x55 cm
Linderholm      
Lena

(lindl)

Litografi 40x50 cm

Litografi 58x43 cm

Akvarell 57x76 cm
Lindström      
Bengt

(lb)

Olja 34x50 cm

Litografi 67x49 cm
Ljungberg      
Marie-Louise

(lml)

Olja 15x15 cm

Olja 50x40 cm

Olja 90x30 cm

Olja 65x54 cm
Ljungberg      
Sven

(ls)

Olja 66x90 cm

Olja 61x71 cm

Olja 30x48 cm

Olja 62x72 cm
Lorentzon      
Monica

(lm)

Olja 41x33 cm

Olja 100x70 cm

Akvarell 41x26 cm

Olja 24x33 cm
Lorentzon      
Waldemar

(lw)

Olja 16x40 cm

Olja 27x19 cm

Olja 38x46 cm

Olja 17x46 cm
Lundh             
Jonas

(lj)

Olja 20x20 cm

Olja 61x50 cm

Olja 50x61 cm

Olja 89x116 cm
Lundell             
Ulf

(lu)

Olja 100x80 cm

Akvarell 76x56 cm
M ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malcolmsson        
Lasse

(mlasse)

Akvarell 19x24 cm

Akvarell 12x12 cm
Momen        
Karl

(mk)

Olja 101x101 cm

Olja 101x101 cm

Olja 100x60 cm

Blandteknik 40x50 cm
Morsing        
Ivar

(mi)

Olja 65x70 cm

Olja 31x31 cm

Olja 110x135 cm

Olja 50x48 cm
Morsing      
Leopold

(mleo)

Olja 41x33 cm

Olja 41x33 cm

Olja 33x41 cm

Olja 32x35 cm
Möller         
Lennart

(ml)

Olja 51x62 cm

Olja 22x27 cm

Olja 38x46 cm

Olja 58x73 cm
Mörner         
Stellan

(ms)

Olja 60x45 cm

Olja 33x41 cm

Olja 38x46 cm

Olja 19x24 cm
N ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nilsson        
Severin

(ns)

Olja 40x70 cm

Olja 40x70 cm

Olja 67x100 cm
Nordberg       
Olle

(no)

Olja 46x55 cm

Olja 33x41 cm

Olja 27x39 cm

Olja 38x46 cm
Norrman        
Lars

(nl)

Olja 94x62 cm

Olja 52x18 cm

Olja 66x100 cm

Olja 54x74 cm
Nyström        
Jenny

(nj)

Akvarell 34x23 cm

Olja 27x22 cm

Olja 35x27 cm

Akvarell 25x16 cm
O ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odelmark       
Frans W

(of)

Akvarell 50x35 cm

Olja 90x70 cm

Akvarell 52x37 cm

Akvarell 59x41 cm
Ollers            
Edvin

(oe)

Olja 46x38 cm

Olja 65x54 cm

Olja 55x46 cm

Olja 41x33 cm
Olson            
Axel

(oa)

Olja 33x41 cm

Litografi 38x46 cm

Olja 34x25 cm

Olja 20x41 cm
Olsson            
Erik

(oerik)

Litografi 56x43 cm

Olja 70x49 cm
Olsson            
Johannes

(oj)

Olja 73x73 cm

Olja 73x73 cm

Litografi 68x56 cm

Olja 73x73 cm
Onsberg            
Ulf

(ou)

Litografi 74x58 cm

Olja 100x100 cm

Olja 90x90 cm

Blandteknik 70x60 cm
Oppenheimier   
Johnny

(oppj)

Olja 46x55 cm

Olja 55x38 cm

Olja 46x55 cm

Olja 60x73 cm
P ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percy            
Artur

(pa)

Olja 55x38 cm

Olja 42x30 cm

Olja 46x55 cm

Olja 46x27 cm
Perjons        

(pj)

Olja 61x51 cm

Olja 54x45 cm

Olja 80x62 cm
Persson        
Ragnar

(pr)

Olja 26x43 cm

Olja 46x55 cm

Olja 27x35 cm

Olja 27x35 cm
Pyk               
Madeleine

(pm)

Olja 35x46 cm

Litografi 79x60 cm

Olja 91x73 cm

Olja 50x36 cm
Q ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quarsebo       
Michael

(qm)

Olja 61x50 cm

Olja 100x81 cm

Olja 38x46 cm

Olja 46x38 cm
R -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reuterswärd  
Carl
Fredrik

(rcf)

Litografi 53x66 cm

Blandteknik 53x21 cm

Litografi 95x70 cm

Olja 42x46 cm
Roka             
Charles

(rc)

Olja 81x65 cm

Olja 81x65 cm

Olja 81x65 cm

Olja 81x65 cm
Rudberg        
Gustav

(rg)

Olja 74x80 cm

Olja 44x83 cm

Olja 77x80 cm

Olja 49x92 cm
Rundgren        
Sten Oskar

(ros)

Olja 49x42 cm

Olja 100x81 cm

Olja 65x81 cm

Olja 65x80 cm
Ryd              
Carl

(rcarl)

Olja< 43x52 cm

Olja 72x60 cm
S ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sand               
Lennart

(sl)

Olja 50x61 cm

Olja 73x94 cm

Olja 46x55 cm

Olja 70x100 cm
Simonsson      
Gunnar

(sg)

Nätskulptur 35x27 cm

Nätskulptur 30x24 cm

Nätskulptur 72x47 cm

Nätskulptur 90x55 cm
Staake             
Jenny

(sj)

Olja 40x30 cm

Akvarell 56x38 cm

Olja 90x30 cm

Olja 90x30 cm
Stenlander      
Larissa

(slar)

Akvarell 180x20 cm

Akvarell 20x28 cm

Akvarell 23x30 cm

Akvarell 23x30 cm
Struver        
Ardy

(sa)

Olja 54x65 cm

Akvarell 56x76 cm

Olja 82x73 cm

Olja 23x28 cm
Svensson       
Bengt Erling

(sbe)

Olja 46x38 cm

Olja 35x27 cm

Olja 38x46 cm

Olja 41x33 cm
T ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thorén         
Esaias

(te)

Olja 50x60 cm

Olja 38x46 cm

Olja 38x46 cm

Olja 50x61 cm
Torhamn        
Gunnar

(tg)

Olja 46x55 cm

Olja 103x67 cm

Olja 60x73 cm

Olja 50x61 cm
Torhamn      
Ingegärd (IT)

(ti)

Olja 50x61 cm

Olja 54x65 cm

Olja 73x60 cm

Olja 38x46 cm
Trotzig      
Ulf

(tu)

Olja 48x70 cm

Blandteknik 48x62 cm
Tränk             
Olof

(to)

Olja 65x50 cm

Olja 27x41 cm

Olja 22x17 cm

Olja 24x19 cm
M ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uhrdin        
Sam

(us)

Olja 65x54 cm

Olja 73x92 cm

Olja 73x91 cm
V ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vallien         
Bertil

(vb)

Glasbåt Längd 19 cm

Pastell 69x47 cm

Glasbåt Längd 15 cm

Pastell 36x44 cm
Vallman        
Uno

(vu)

Olja 27x35 cm

Olja 38x46 cm

Olja 46x55 cm

Olja 50x75 cm
W ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wallner           
Thure

(wt)

Olja 50x55 cm

Olja 72x50 cm

Olja 55x81 cm

Olja 31x20 cm
Wessmark       
Johannes

(wj)

Akvarell 44x58 cm

Olja 50x40 cm

Olja 60x75 cm

Olja 47x61 cm
Wiberg           
Jan

(wjan)

Olja 79x90 cm

Olja 60x81 cm

Olja 54x49 cm

Olja 60x54 cm
Wiberg           
Harald

(wh)

Blyerts 20x17 cm

Olja 53x64 cm

Blandteknik 41x25 cm

Teckning 23x16 cm
Wickström      
Åke

(wa)

Olja 80x100 cm

Olja 54x65 cm

Olja 24x33 cm

Olja 38x46 cm
Windahl        
Stefan

(ws)

Olja 65x54 cm

Olja 34x65 cm

Olja 65x54 cm

Olja 25x25 cm
X ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Y ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ydström            
Gösta

(yg)

Olja 59x81 cm
Z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zielecki       
Jan

(zj)

Litografi 70x54 cm

Litografi 62x52 cm

Olja 81x100 cm

Olja 92x73 cm
Zorn      
Anders

(za)

Etsning 'Gopsmorstugan 1917' 28x19 cm

Etsning 16x23 cm

Etsning 'Vicke 1918' 19x29 cm
Å ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Åberg          
Pelle

(aap)

Olja 41x33 cm

Olja 27x18 cm

Olja 55x46 cm

Olja 41x33 cm
Ågren          
Bengt

(aab)

Olja 81x100 cm

Olja 38x46 cm

Olja 50x60 cm
Åkesson       
Markus

(aamarkus)

Olja 95x100 cm

Olja 150x300 cm

Olja 160x250 cm

Olja 46x55 cm
Ångsäter       
Hans

(aah)

Olja 51x65 cm

Olja 40x38 cm

Olja 55x46 cm

Olja 70x35 cm
Ä ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
Glastavla med LED belysning 70 x 52 cm